Wersje językowe
Produkt dnia
Żel 3w1 Smart w pędzelku
Żel 3w1 Smart w pędzelku
79,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Regulamin

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014 r.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Effective działający pod adresem www.hurtowniakoszalin.pl jest własnością firmy PROFESSIONAL POLSKA Agnieszka Wojtowicz z siedzibą przy ul. Lnianej 5a, 75-213 w Koszalinie NIP: 584-253-31-42. REGON: 320345518, telefon: 94 345 89 40, e-mail: biuro@hurtowniakoszalin.pl

 2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień oraz sprzedaż towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego hurtowniakoszalin.pl, 
  jak również prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia stosownej umowy za pośrednictwem drogi elektronicznej. Dokonując złożenia zamówienia KUPUJĄCY zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem poprzez zaznaczenie pola o nazwie „Akceptacja regulaminu”.

 3. KUPUJĄCYM mogą być osoby i jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 4. SPRZEDAJĄCY świadczy drogą elektroniczną usługi związane ze składaniem zamówień online na oferowany towar i ich realizację oraz usługę newsletter.

 5. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 6. Za Punkt Odbioru uznaje się Hurtownie Kosmetyczną Professional Polska ul. Lniana 5a, 75-213 Koszalin.

 7. Rachunek Bankowy Sprzedającego: Nr konta: 77 1160 2202 0000 0001 4169 1586 prowadzony przez Bank Millenium. (kod SWIFT banku BIGBPLPW)

 8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podawane na stronie internetowej sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu 
  art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§2

Zamówienia, płatności

 1. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę www.hurtowniakoszalin.pl

 2. Kupujący mają możliwość korzystania ze sklepu:
  a) dokonując rejestracji i tworząc swoje konto, w którym zapamiętane są i gromadzone informacje o kliencie dotyczące jego działań w www.hurtowniakoszalin.pl. Świadczenie usług w ramach konta ma charakter bezterminowy. Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Professional Polska w każdym czasie, z wyłączeniem sytuacji, w których firma Professional jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
  b) dokonując zakupu bez rejestracji posiadając status "gościa"i podając tylko dane niezbędne do realizacji zamówienia.  Świadczenie usług w ramach statusu "gościa" ma charakter terminowy i trwa do czasu zrealizowania zamówienia. Poprzez realizację zamówienia rozumie się dostarczenie zamówionego towaru na adres wskazany przez Kupującego lub odbiór osobisty w siedzibie firmy. W przypadku konta "gość" do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia zamówienia. 

 3. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

 4. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 5. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  - w przypadku płatności „za pobraniem” - 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  - w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu 1. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze przy założeniu, że wysyłka odbędzie się za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski.

 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

 3. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. W przypadku niedostępności całego zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

 1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 3. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  b) płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego,
  c) płatność przy odbiorze w Punkcie Odbioru,
  d) rozliczenie transakcji karta kredytową i e-przelewem za pośrednictwem serwisu Paypal lub Zpay.

 1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem:

 1. firmy kurierskiej DPD. Koszt dostawy:
  11,00 zł brutto – w przypadku płatności przelewem (przedpłata)
  14,00 zł brutto- w przypadku płatności „za pobraniem”

   

 1. Zamówiony towar za granicę wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz tylko i wyłącznie po dokonaniu przedpłaty przelewem. Aktualny koszt wysyłki na terenie konkretnego Państwa udostępniany jest po wycenie danej przesyłki.

 2. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z 23 kwietnia 1964r Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r,. poz. 827).

 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 4. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym hurtowniakoszalin.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

§ 3

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (DZ. U. 2014r., poz 827) KUPUJĄCY może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje KUPUJĄCEMU w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (DZ. U. 2014r., poz 827).

§ 4

Reklamacja

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres firmy PROFESSIONAL POLSKA Agnieszka Wojtowicz ul. Lniana 5a, 75-213 Koszalin.

 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego pokrwa Kupujący 

 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis przyczyny reklamacji.

 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

 

 Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [ w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorstwa , pełen adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy następujących rzeczy* umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*/ o świadczenie następującej usługi*

-Data zawarcia umowy*/odbioru*

- Imię i nazwisko konsumenta-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO 25.12.2014 r.

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Professional Hurtownia Kosmetyczna działający pod adresem www.hurtowniakoszalin.pl, prowadzony jest przez PROFESSIONAL POLSKA Agnieszka Wojtowicz Lniana 5a 75-213 Koszalin

 2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień oraz sprzedaż towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego hurtowniakoszalin.pl, jak również prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia stosownej umowy za pośrednictwem drogi elektronicznej. Dokonując złożenia zamówienia KUPUJĄCY zobowiązany jest potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem poprzez zaznaczenie pola o nazwie „Akceptacja regulaminu”.

 3. KUPUJĄCYM mogą być osoby i jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 4. SPRZEDAJĄCY świadczy droga elektroniczną usługi związane ze składaniem zamówień online na oferowany towar i ich realizację oraz usługę newsletter.

 5. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 6. Za Punkt Odbioru uznaje się Hurtownie Kosmetyczną Professional Polska ul. Lniana 5a, 75-213 Koszalin.

 7. Rachunek Bankowy Sprzedającego: Nr konta: 77 1160 2202 0000 0001 4169 1586 prowadzony przez Bank Millenium.

 8. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podawane na stronie internetowej sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§2 Zamówienia, płatności

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

 2. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 3. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  - w przypadku płatności „za pobraniem” - 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  - w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu

 4. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze przy założeniu, że wysyłka odbędzie się za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski

 5. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

 6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. W przypadku niedostępności całego zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 9. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

b) płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego,

c) płatność przy odbiorze w Punkcie Odbioru,

d) rozliczenie transakcji karta kredytową i e-przelewem za pośrednictwem serwisu Paypal lub Zpay

 1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
  Koszt dostawy:
  8,00 zł brutto – w przypadku płatności przelewem (przedpłata)
  8,00 zł brutto- w przypadku płatności „za pobraniem”

 2. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
  Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014r. o praw konsumenta (Dz. U. z 2014 r,. poz. 827).

 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 4. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym hurtowniakoszalin.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

§ 3 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (DZ. U. 2014r., poz 827) KUPUJĄCY może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje KUPUJĄCEMU w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (DZ. U. 2014r., poz 827).

§ 4 Reklamacja

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres ROFESSIONAL POLSKA Agnieszka Wojtowicz Lniana 5a 75-213 Koszalin.

 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis przyczyny reklamacji.

 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl